פרסומת
Thậo luận 1

משוואה כימית

Câu hỏi trắc nghiệm trong THPT CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM

חדשות רק 5% מהאוכלוסייה תדע זאת

פרסומת

משוואה כימית

Phương trình hoá học nào sau đây sai?

Phân loại câu hỏi

Thn Thi Đại Học בסיסי

 • קאו א. מג + ח2SO4→ MgSO4 + H2
 • קאו ב. אל (אוה)3 + 3HCl → AlCl3 +3H2O
 • קאו סי. Fe2O3 + 6HNO32Fe (NO3)3 + 3H2O
 • קאו ד. Fe3O4 + 4HNO3 → Fe (NO3)2 + 2Fe (NO3)3 + 4H2O Đáp án đúngזבל נגון

THPT CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

אל (אוה)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Fe2O3 + HNO3 → ח2O + Fe (NO3)3 H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4 28HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + לא + 9Fe (NO3)3

דֵרוּג

משוואה כימית

המספר הכולל של כוכבים עבור מאמר זה הוא: 5 in 1 סקירה
דֵרוּג: 5 / 5 כוכבים

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

אל (אוה)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

אני יכול להיות מספר 1

משוואה כימית

Phương trình hoá học nào sau đây sai?

Phân loại câu hỏi

Thn Thi Đại Học בסיסי

 • קאו א. מג + ח2SO4→ MgSO4 + H2
 • קאו ב. אל (אוה)3 + 3HCl → AlCl3 +3H2O
 • קאו סי. Fe2O3 + 6HNO32Fe (NO3)3 + 3H2O
 • קאו ד. Fe3O4 + 4HNO3 → Fe (NO3)2 + 2Fe (NO3)3 + 4H2O

זבל נגון

THPT CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

אל (אוה)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Fe2O3 + HNO3 → ח2O + Fe (NO3)3 H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4 28HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + לא + 9Fe (NO3)3

פרסומת

אני יכול להיות מספר 2

Chất lưỡng tính

Cho dãy các chất: ZnO, Al (OH) 3, Zn (OH) 2, NaHCO3 và BaSO4. Số chất trong dãy vừa phản
ớng với dung dịch HCl vừa phản ứng với dung dịch NaOH là:

Phân loại câu hỏi

Thn Thi Đại Học בסיסי

 • קאו א. 2
 • קאו ב. 5
 • קאו סי. 3
 • קאו ד. 4

זבל נגון

THPT THANH CHƯƠNG - NGHỆ AN

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

אל (אוה)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O אל (אוה)3 + NaOH → 2H2O + NaAlO2 HCl + NaHCO3 → ח2O + NaCl + CO2 NaHCO3 + NaOH → H2O + Na2CO3 2 לא אה + ZnO → H2O + Na2ZnO2 2 לא אה + Zn (OH)2 → נא2[Zn (OH)4] 2HCl + ZnO → H2O + ZnCl2 2HCl + Zn (OH)2 → 2H2O + ZnCl2

אני יכול להיות מספר 3

Phản ứng hóa học

Cho các thí nghiệm sau:
(א) צ'ו זבל צ 'אל (NO3) 3 טק dụng với זבל dịch NH3 dư
(ב) צ'ו דונג דוך KOH dư vào dung dịch AlCl3
(ג) צ'ו זבל dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2
(ד) Dẫn khí CO2 dư vào dung dịch KAlO2
Số thí nghiệm thu được kết tủa khi phản ứng kết thúc là:

Phân loại câu hỏi

Thn Thi Đại Học בסיסי

 • קאו א. 1
 • קאו ב. 2
 • קאו סי. 3
 • קאו ד. 4

זבל נגון

CHUYÊN HẠ LONG - QUẢNG NINH

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

אל (אוה)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O אל (אוה)3 + NaOH → 2H2O + NaAlO2 AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3 NaCl 2H2O + KAlO2 + CO2 → Al(OH)3 + KHCO3 3H2O + 3NH3 + אל (NO3)3 → Al(OH)3 + 3NH4לא3 H2O + HCl + NaAlO2 → Al(OH)3 + NaCl

אני יכול להיות מספר 4

לזהות

Điều khẳng định nào sau đây là sai?

Phân loại câu hỏi

Thn Thi Đại Học בסיסי

 • קאו א. אל (אוה)3 phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch KOH.
 • קאו ב. Trong các phản ứng hóa học, kim loại Al chỉ đóng vai trò là chất khử?
 • קאו סי. Kim loại Al tan được trong dungch d Hch2SO4 ארוך, nguội.
 • קאו ד. קים לạי אל קו טינה דẫן điện tốt hơn kim loại Cu.

זבל נגון

THPT ĐOÀN THƯỢNG - HẢI DƯƠNG

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2 אל + 3H2SO4 → אל2(כן4)3 + 3H2 אל (אוה)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O אל (אוה)3 + NaOH → 2H2O + NaAlO2

Fe2O3 + HNO3 → ח2O + Fe (NO3)3

אני יכול להיות מספר 1

משוואה כימית

Phương trình hoá học nào sau đây sai?

Phân loại câu hỏi

Thn Thi Đại Học בסיסי

 • קאו א. מג + ח2SO4→ MgSO4 + H2
 • קאו ב. אל (אוה)3 + 3HCl → AlCl3 +3H2O
 • קאו סי. Fe2O3 + 6HNO32Fe (NO3)3 + 3H2O
 • קאו ד. Fe3O4 + 4HNO3 → Fe (NO3)2 + 2Fe (NO3)3 + 4H2O

זבל נגון

THPT CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

אל (אוה)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Fe2O3 + HNO3 → ח2O + Fe (NO3)3 H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4 28HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + לא + 9Fe (NO3)3

פרסומת

אני יכול להיות מספר 2

Hấp chất của nitơ

Có các nhận xét sau về N và hợp chất của nó:
(1). N2 tương đối trở về hoạt động hóa học ở điều kiện thường vì trong phân tử
có một liên kết ba bền.
(2). Khí NH3 tan tốt trong H2O tạo được dung dịch có môi trường bazơ.
(3). HNO3 được tạo ra khi cho hỗn hợp khí (NO2 và O2) sục vào H2O.
(4). Khi phản ứng với Fe2O3 thì HNO3 đóng vai trò là chất oxi hóa.
(5). Khi sục khí NH3 ưn dư vào dung dịch CuSO4 thì sau phản ứng hoàn toàn
thu được kết tủa màu xanh.
(6). Trong công nghiệp NH3 được tạo ra khi cho N2 phản ứng với H2.
Trong các nhận xét trên số nhận xét đúng là:

Phân loại câu hỏi

שלב 11 בסיסי

 • קאו א. 2
 • קאו ב. 3
 • קאו סי. 4
 • קאו ד. 5

זבל נגון

Kĩ thuật vết dầu chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Fe2O3 + 6HNO3 ← 2Fe(NO3)2 + 3H2O 3H2 + N2 → 2NH3 2H2O + 6NH3 + CuSO4 → (NH4)2SO4 + [Cu (NO3)4] (אוה)2 Fe2O3 + HNO3 → ח2O + Fe (NO3)3 H2O + NH3 → NH4OH 2H2O + 4 לא2 + O2 → 4HNO3

אני יכול להיות מספר 3

Bài tập Sắt

Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dung dịch Y), thu được 1,344 lít NO (đktc) và dung dịch Z. Dung dịch Z ha 5,04 gam Fe, sinh ra khí NO. Biết trong các phản ứng, NO là sản phẩm khử duy nhất của N + 5. Số mol HNO3 có trong Y la

Phân loại câu hỏi

שלב 12 נאנג קאו

 • קאו א. 0,5 M
 • קאו ב. 0,74 M
 • קאו סי. 0,54 M
 • קאו ד. 0,44 M

זבל נגון

Sách giáo khoa 12

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

3 FeO + 10HNO3 → 5H2O + לא + 3Fe (NO3)3 Fe2O3 + HNO3 → ח2O + Fe (NO3)3 28HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + לא + 9Fe (NO3)3

אני יכול להיות מספר 4

phản ứng oxi hóa - khử

Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa - khử?

Phân loại câu hỏi

שלב 12 בסיסי

 • קאו א. Fe2O3 + 6HNO32Fe (NO3)3 + 3H2O
 • קאו ב. H2SO4 + נא2O → Na2SO4 + 2H2O
 • קאו סי. Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2
 • קאו ד. 2AgNO3 + BaCl2 → Ba (NO3)2 + 2AgCl ↓

זבל נגון

Tài liệu luyện thi ĐH

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

3CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO2 Fe2O3 + HNO3 → ח2O + Fe (NO3)3 H2SO4 + Na2O → H2O + Na2SO4 2AgNO3 + BaCl2 → 2AgCl + Ba (NO3)2

H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4

אני יכול להיות מספר 1

משוואה כימית

Phương trình hoá học nào sau đây sai?

Phân loại câu hỏi

Thn Thi Đại Học בסיסי

 • קאו א. מג + ח2SO4→ MgSO4 + H2
 • קאו ב. אל (אוה)3 + 3HCl → AlCl3 +3H2O
 • קאו סי. Fe2O3 + 6HNO32Fe (NO3)3 + 3H2O
 • קאו ד. Fe3O4 + 4HNO3 → Fe (NO3)2 + 2Fe (NO3)3 + 4H2O

זבל נגון

THPT CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

אל (אוה)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Fe2O3 + HNO3 → ח2O + Fe (NO3)3 H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4 28HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + לא + 9Fe (NO3)3

אני יכול להיות מספר 2

Hỗn hợp kim loại tác dụng với axit H2SO4

Cho 8,9 gam bột Mg và Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 0,2 mol khí H2. Khối lượng của Mg và Zn trong 8,9 gam hỗn hợp trên lần lượt làt:

Phân loại câu hỏi

Thn Thi Đại Học בסיסי

 • קאו א. 3,6 gam và 5,3 GAM
 • קאו ב. 1,2 gam và 7,7 GAM
 • קאו סי. 1,8 gam và 7,1 GAM
 • קאו ד. 2,4 gam và 6,5 GAM

זבל נגון

SPHSP HÀ NỘI - THPT CHUYÊN

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

H2SO4 + Zn → H2 + ZnSO4 H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4

אני יכול להיות מספר 3

Phần trăm số mol

Cho 38,55 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO và Fe (NO3) 2 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,725 mol H2SO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 96,55 gam muối sunfat trung hòa và 3,92 lít (đktc) khí Z gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu. Biết tỉ khối của Z so với H2 là 9. Phần trăm số mol của Mg trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?

Phân loại câu hỏi

Thn Thi Đại Học בסיסי

 • קאו א. 25
 • קאו ב. 15
 • קאו סי. 40
 • קאו ד. 30

זבל נגון

I THI THỬ THPT QG 2016

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2 אל + 3H2SO4 → אל2(כן4)3 + 3H2 6Fe (NO3)2 + 9H2SO4 → 3Fe2(כן4)3 + 4H2O + 10HNO3 + לא H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4 H2SO4 + ZnO → H2O + ZnSO4

אני יכול להיות מספר 4

קים loại kiềm thổ

Hòa tan hoàn toàn 30 gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Mg (NO3) 2 trong dungch dịch H2SO4. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa một muối sunfat và 4,48 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Số mol H2SO4 đã phản ứng là

Phân loại câu hỏi

Thn Thi Đại Học בסיסי

 • קאו א. 0,3 מול.
 • קאו ב. 0,4 מול.
 • קאו סי. 0,5 מול.
 • קאו ד. 0,6 מול.

זבל נגון

THPT LAO BẢO - QUẢNG TRỊ

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4 H2SO4 + MgO → H2O + MgSO4

28HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + לא + 9Fe (NO3)3

אני יכול להיות מספר 1

Phản ứng hóa học

Thí nghiệm không xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là:

Phân loại câu hỏi

Thn Thi Đại Học בסיסי

 • קאו א. צ'ו פה3O4 וào dung dịch HNO3 לואנג.
 • קאו ב. צ'ו פה3O4 ואו זבל dịch HCl.
 • קאו סי. Nung hỗn hợp Fe3O4 וא Al ở nhiệt độ cao.
 • קאו ד. Cho khí CO vào Fe3O4 נונג נונג.

זבל נגון

Kĩ thuật vết dầu chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

8 אל + 3 Fe3O4 → 4Al2O3 + 9 Fe 4CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2 8HCl + Fe3O4 → FeCl2 + 4H2O + 2 FeeCl3 28HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + לא + 9Fe (NO3)3

אני יכול להיות מספר 2

משוואה כימית

Phương trình hoá học nào sau đây sai?

Phân loại câu hỏi

Thn Thi Đại Học בסיסי

 • קאו א. מג + ח2SO4→ MgSO4 + H2
 • קאו ב. אל (אוה)3 + 3HCl → AlCl3 +3H2O
 • קאו סי. Fe2O3 + 6HNO32Fe (NO3)3 + 3H2O
 • קאו ד. Fe3O4 + 4HNO3 → Fe (NO3)2 + 2Fe (NO3)3 + 4H2O

זבל נגון

THPT CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

אל (אוה)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Fe2O3 + HNO3 → ח2O + Fe (NO3)3 H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4 28HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + לא + 9Fe (NO3)3

אני יכול להיות מספר 3

Bài tập Sắt

Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dung dịch Y), thu được 1,344 lít NO (đktc) và dung dịch Z. Dung dịch Z ha 5,04 gam Fe, sinh ra khí NO. Biết trong các phản ứng, NO là sản phẩm khử duy nhất của N + 5. Số mol HNO3 có trong Y la

Phân loại câu hỏi

שלב 12 נאנג קאו

 • קאו א. 0,5 M
 • קאו ב. 0,74 M
 • קאו סי. 0,54 M
 • קאו ד. 0,44 M

זבל נגון

Sách giáo khoa 12

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

3 FeO + 10HNO3 → 5H2O + לא + 3Fe (NO3)3 Fe2O3 + HNO3 → ח2O + Fe (NO3)3 28HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + לא + 9Fe (NO3)3

אני יכול להיות מספר 4

Phản ứng

Cho các phương trình phản ứng sau, phương trình nào có tổng hệ số cân bằng cao nhất?
(1). HNO3 + Fe3O4 ---->;
(2). H2O + Ba + FeCl3 ---->;
(3). Ca (OH) 2 + H3PO4 ---->;
(4). Al + FeCl3 ----->;

Phân loại câu hỏi

Thn Thi Đại Học בסיסי

 • קאו א. (1)
 • קאו ב. (2)
 • קאו סי. (3)
 • קאו ד. (4)

זבל נגון

Tài liệu luyện thi ĐH

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Al + 3 FeeCl3 → AlCl3 + 3 FeeCl2 Ca (OH)2 + 2H3PO4 → Ca(H2PO4)2 + 2H2O 28HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + לא + 9Fe (NO3)3 6H2O + 3 בא + 2 FeeCl3 → 3BaCl2 + 2H2 + 2Fe (OH)3

Các câu hỏi liên quan khác

אני יכול להיות מספר 1

Tinh chất hóa học của oxit nhôm

Oxit nhôm không phản ứng với chất nào sau đây?

Phân loại câu hỏi

Thn Thi Đại Học בסיסי

 • קאו א. HCl
 • קאו ב. H2
 • קאו סי. Ca (OH)2
 • קאו ד. NaOH

זבל נגון

THPT CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Al2O3 + Ca (OH)2 → ח2O + Ca (AlO2)2 Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2

אני יכול להיות מספר 2

Hỗn hợp muối kali

Nhỏ từ từ 100 מ"ל זבל dỗch hỗn hợp K2CO3 0,05 M ו KHCO3 0,15 M ואו 150 מ"ל dachch HCl 0,1M và khuấy đều. Sau các phản ứng, thu được V ml khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

Phân loại câu hỏi

Thn Thi Đại Học בסיסי

 • קאו א. 224,0
 • קאו ב. 336,0
 • קאו סי. 268,8
 • קאו ד. 168,0

זבל נגון

THPT CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

HCl + KHCO3 → ח2O + KCl + CO2 2HCl + K2CO3 → ח2O + 2KCl + CO2

נותנת החסות שלנו

TVB Một Thời Để Nhớ

חדשות מרעישות

מידע מעניין רק מעטים יודעים


מודעות בטופס הכנסה עוזרות לנו לשמור על תוכן באיכות הגבוהה ביותר מדוע אנו צריכים להציב מודעות? : ד

אני לא רוצה לתמוך באתר (לסגור) - :(