H2 | חומר כימי

הידרוגנציה


פרסומת
פרסומת

H2הידרו


הידרוגנציהמשקל אטומי (g / mol) 2.01588 0.00014 ±


צפיפות מוצק (ק"ג / מ"ק) 70


נקודת רתיחה (° C) -252


נקודת התכה (° C) -259


שליליות אלקטרונים 2


אנרגיית יינון ראשונה 1312

נותנת החסות שלנו

TVB Một Thời Để Nhớ

מודעות בטופס הכנסה עוזרות לנו לשמור על תוכן באיכות הגבוהה ביותר מדוע אנו צריכים להציב מודעות? : ד

אני לא רוצה לתמוך באתר (לסגור) - :(